Płyty AWO LDPE to najlepsze rozwiązanie. Pełna optymalizacja transportu, montażu i procesu eksploatacji pomoże osiągnąć cele budżetowe i zminimalizować ryzyka związane z czasem trwania projektu a zatem również nieoczekiwanymi kosztami dodatkowymi.

Read more

LDPE AWO boards are the best solution. Full optimisation of transport, assembly and exploitation process helps to achieve budgetary targets and minimise the risks associated with duration of project, hence unexpected additional costs.

Read more